Contacto

Escola Matinera curs 2017-2018

GESTIÓ

L'activitat de “Escola Matinera” i l'obertura del Centre és gestionada per l'AMPA del C.P. Mora Puchol, sense ànim de lucre, encarregant-se en tot moment de l'obertura i tancament de portes durant la franja horària de l'activitat,  pel que la responsabilitat va a càrrec de l'AMPA, excloent de tota responsabilitat a la Direcció Del Centre.
La gestió i finançament, així com l'extensió de l'assegurança de responsabilitat civil, va a càrrec de l'empresa C.A.E.

OBJECTIUS

1. Facilitar als pares i mares que ho necessiten un servici d'atenció als seus fills i filles abans de l'inici de la jornada escolar d'estos per a conciliar amb els seus horaris laborals.

2. Atendre els xiquets i xiquetes usuaris d'este servici fins a les 9 del matí, incloent el desdejuni de forma opcional.

3. Actualment, en moltes famílies han de treballar el pare i la mare i de vegades els horaris són incompatibles amb l'entrada dels fills a les 9:00 en els centres,  pel que el menjar més important del dia, el desdejuni, no es té ni temps de prendre-ho degudament.

4. Amb la “Escola Matinera” es perseguix que estos nous hàbits no perjudiquen el desenrotllament del xiquet, ni produïsquen un desajust econòmic per a la família, a l'haver de contractar una persona perquè es quede a cura del seu fill, amb la “Escola Matinera” els gastos es repartixen entre totes les famílies participants, sent més accessible per a tots.

HORARI

Des de les 7:30 fins a les 9 del matí.

 

PREU

Assistència mensual: 40 € els socis de l'AMPA i 50 € la resta.
Bono de 5 dies: 20 € els socis de l'AMPA i 25 € la resta.
Dies solts: 5 € els socis de l'AMPA i 8 € la resta.


INSTAL·LACIONS I MATERIAL
Per al bon funcionament del la “Escola Matinera” l'AMPA del C.P. Mora Puchol sol·licita les instal·lacions necessàries al Centre destinades per a realitzar les activitats i el desdejuni, les quals estan ubicades en el pavelló del Menjador i Gimnàs.

 El material que s'utilitzarà per a la conservació d'aliments com per al desenrotllament dels tallers que es realitzen, seran els següents:

 

• Nevera i microones.
• Material de cuina (gots, plats, tovallons, etc…).
• DVD.
• ràdio-CD.
• Televisió.
• Jocs de taula.
• Matalafets, per si foren necessàries per al descans dels alumnes.

 

PERSONAL

Nom: Soledad Guillén Muñoz. Carnet de Manipuladora d'Aliments.

 L'imprés per a la sol·licitud de plaça en l'Escola Matinera, el podeu trobar en l'apartat Informació, punt 7. Petició d'impresos. Una vegada farcit serà entregat en l'AMPA.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica