Contacto

Horaris i temporalització del curs 2019-2020
TMPORALITZACIÓ DEL CURS ESCOLAR

Primer trimestre: del 9 de Setembre al 20 de Desembre.
Segon trimestre: del 7 de Gener al 8 d'Abril.
Tercer trimestre: del 21 d'Abril al 18 de Juny.

HORARIS DE JORNADA ESCOLAR

Sessió única de Setembre i Juny: de 9:00 a 13:00 hores.
Sessió única d'Octubre a Maig: de 9:00 a 14:00 hores.

HORARIS D'ATENCIÓ A PARES

Direcció: de dilluns a divendres de 9:00 a 10:00 hores.
Cap d'Estudis: de dilluns a divendres 12:30 a 13:15 hores.
Secretaria: de dilluns a divendres de 11:30 a 12:30 hores.
Tutors: dijous de 14:00 a 15:00 hores.

AVALUACIONS

Primera avaluació: 19 de Desembre.
Segona avaluació: 18 de Març.
Tercera avaluació: 29 de Juny.

HORARI DE LES AULES DE PRIMÀRIA

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica