Contacto

Ajudes llibres sde text per al curs 2015-2016

El passat 26 d'octubre la Conselleria d'Educació va publicar l'Ordre per la qual es regulen les Bases per a la Gratuïtat del Llibres de Text. XarxaLlibres és un programa dirigit a la creació d'un banc de llibres per a l'alumnat d'Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica en els centres docents públics i privats-concentrats de la Comunitat Valenciana.

La gestió dels pagaments s'executarà per mitjà de cada ajuntament a partir de l'1 de desembre. Per a rebre l'ajuda s'han de presentar els justificants de compra de llibres efectuades durant l'any 2015. Els justificants hauran de contindre NIF / CIF del proveïdor, data, direcció i un llistat nominal dels productes adquirits amb el preu. La quantia individual per alume/a serà com a màxim de 200 euros.

Cal tindre en compte que la gestió s'ha de fer on estiguen empadronats els vostres fill i filles. Per tant, si els/les vostres fills/es estan empadronats/ades en un altre municipi que no siga Alacant, haureu de portar al Centre el certificat d'empadronament.

Podeu obtindre una informació més detallada en la pàgina WEB de la Conselleria d'Educació. www.cece.gva.es, en l'enllaç que apareix en la part superior de la pàgina d'inici.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica