Contacto

Normes de convivència

És imprescindible perquè la convivència en el Centre siga la millor possible, que tots complim estes normes:

•    Respectar l'horari d'entrada al col•legi.
•    Entrar i desplaçar-se dins del recinte escolar sense córrer, espentar, ni cridar respectant les activitats que s'estan realitzant.
•    Quan un alumne/a haja d'eixir del centre dins de l'horari lectiu vindrà a buscar-li un familiar.
•    Quan algú haja faltat al centre o no haja sigut puntual en les entrades presentarà un justificant al seu professor/a tutor/a.
•    Quan acaba l'activitat diària en classe, tot el material utilitzat així com les taules i cadires es deixarà en el seu lloc evitant deixar papers i clarions en el sòl.
•    Evitar les contestacions irrespectuoses a professors i companys.
•    No es pot molestar, pegar ni discutir acaloradament amb ningú del col•legi.
•    Cuidar i respectar tot el mobiliari i instal•lacions del centre, així com el material dels companys.
•    Quan es menja qualsevol tipus d'aliment cal depositar els embolcalls en la paperera de classe o del pati.
•    Respectar les observacions que haja fet qualsevol professor/a del centre sobre el comportament dins de l'aula o en qualsevol espai del centre.
•    Quan s'entrega qualsevol comunicació per a la família (butlletí de notes, eixides…) cal portar com més prompte millor la confirmació firmada que ha sigut presentada.
•    Quan el professor no estiga presente en l'aula no cal moure's del lloc ni jugar amb els companys.
•    No s'ha de romandre en les aules durant el temps de recreacions, llevat que un professor/a romanga en l'aula.
•    Durant el temps de recreacions s'han d'utilitzar, exclusivament els lavabos de les plantes baixes i no s'ha d'accedir als del primer pis.
•    S'ha de romandre en el pati que es té assignat en els moments de recreació.
•    Durant el temps de recreació queda prohibit acostar-se a les tanques.
•    Els alumnes de 4t, 5t'i 6t té un calendari d'utilització de les pistes durant el temps de recreació que han de respectar.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica