Contacto

Fer-se soci

Per a fer-se soci és imprescindible presentar en l'AMPA justificant de pagament de la quota anual per família:

Quota anual curs 2015 / 2016: 30 € per família.

Podran formar part de l'AMPA tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes que cursen estudis en el centre escolar.

Es considerarà com a socis, indistintament, tant al pare com a la mare o al representant legal de l'alumne.

La condició de soci no es pot transmetre.

Per a més informació es pot consultar el capítol II dels Estatuts de l'AMPA.
C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica