Contacto

Estatuts

L'AMPA és una associació de la qual formen part els pares i mares de l'escola sense excepció.

 

Hi ha una Junta Directiva que té com a funció representar als seus associat ant els altres sectors de la comunitat escolar i gestionar els recursos de què disposa, amb la finalitat d'aconseguir millores de qualsevol tipus per a l'educació dels nostres fills i filles.

 

L'existència de l'AMPA és necessària com un instrument de comunicació entre pares, alumnes i educadors. Les reunions i Consells Escolars que es realitzen amb regularitat canalitzen les opinions d'uns i d'altres respecte a allò que ens preocupa a tots els implicats, que són els xiquets i xiquetes del col·legi.

 

Com veieu, no falten ni el treball ni les ganes de fer-ho, per això és tan important la participació de tots a l'hora d'aportar idees i projectes.

 

QUINS SÓN ELS NOSTRES OBJECTIUS?

 

- Arreplegar les inquietuds dels pares i mares de l'escola i procurar donar-los resposta o intervindre per a resoldre-les.

 

- Representar a tots els pares i mares davant de l'administració per a resoldre els conflictes que puguen sorgir, i gestionar les demandes de correcció o millora.

 

- Col·laborar en les activitats educatives del Centre i organitzar altres de suport (esportives, culturals, extraescolars…).

 

- Participar en la gestió escolar: Consell Escolar i comissions.

 

- Gestionar els recursos econòmics de forma eficaç i transparent, amb l'objectiu final de recolzar la tasca docent dels mestres i afavorir la qualitat de l'educació dels nostres fills i filles.

C.E.I.P. Mora Puchol - Alacant - © 2020 Disseny i gestió web per:     Abierto24 Informàtica